گزارش هیأت اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه فنی کلن

گزارش هیأت اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه فنی کلن

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۷ کد : ۶۸۳۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۱
گزارش هیأت اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه فنی کلن

گزارش هیات اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی  به دانشگاه کلن – آلمان (11-7 مهر ماه 1398)
روز اول: دوشنبه 30 سپتامبر 2019 (8 مهرماه 1398)
1- ساعت 13-9 جلسه در مرکز KLB (Cologne Center of Construction Machinery) بحث، تبادل نظر و بررسی پیش‌نویس قرارداد همکاری مشترک در زمینه‌ آموزش و تربیت تکنسین حرفه‌ای ماشین آلات سنگین عمرانی و کشاورزی و بازدید اجمالی از قسمت‌های مختلف دانشکده از جمله کلا‌س‌های آموزشی، اتاق فکر و جلسات دانشجویی و سلف سرویس دانشگاه که کارکنان، دانشجویان و استادان دانشگاه به صورت مشترک از آن استفاده می‌کردند. بازدید از پروژه‌های دانشجویان و ...
حاضرین در جلسه: آقایان دکتر قاضی مغربی، دکتر ابراهیم زاده، لوماچ، تورنوالد، فراهانی، گودرزی و خانم اسلامی 
2- ساعت 18-14:30 بازدید و جلسه با شرکت MOBA در لیمبرگ، این شرکت تولید کننده تجهیزات کنترل ماشین آلات سنگین راه‌سازی، معدنی و کشاورزی بوده و همکار صنعتی KLB و دانشگاه صنعتی کلن بزرگ‌ترین دانشگاه صنعتی آلمان می‌باشد.
حاضرین در جلسه: آقایان دکتر قاضی مغربی، پروفسور اولریش، آلفونز هورن (معاون شرکت موبا)، دکتر ابراهیم زاده، لوماچ، تورنوالد، فراهانی، گودرزی و خانم اسلامی.
3- ساعت 21-19 ادامه جلسه در کلن و تبادل نظر در خصوص نهایی کردن قرارداد.
حاضرین در جلسه: دکتر قاضی مغربی، پرفسور اولریش، دکتر ابراهیم زاده، لوماچ، تورنوالد، فراهانی، گودرزی و خانم اسلامی

روز دوم: سه‌شنبه اول اکتبر 2019 (9 مهرماه 1398)
1- ساعت 9:30- 8 در هتل - در این جلسه مفاد قراردادها و تفاهم‌نامه مورد بحث و بازبینی کارشناسانه قرارگرفته و سپس هماهنگی لازم بین اعضای حاضر در جلسه جهت جمع‌بندی مباحث مورد نظر به منظور طرح در جلسه مقرر شده با ریاست دانشگاه پروفسور هرزیگ در محل ساختمان ریاست دانشگاه صنعتی کلن به عمل آمد.
حاضرین در جلسه: آقایان دکتر رنجبر، مهندس شیخ عطار، دکتر قاضی مغربی، دکتر ابراهیم زاده
2- ساعت 11-10 ادامه جلسه بررسی پیش‌نویس قرارداد در KLB
حاضرین در جلسه: آقایان دکتر قاضی مغربی، پروفسور اولریش، دکتر رهنمائیان، دکتر ابراهیم زاده، لوماچ، تورنوالد، فراهانی، گودرزی و خانم اسلامی
3- ساعت 12 تا 13 جلسه در ساختمان رئیس دانشگاه صنعتی کلن- در این نشست پس از معرفی توانمندیهای هریک از دانشگاهها توسط رئیس دانشگاه مطبوع؛ مباحث کلان و امکان همکاری متقابل بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی کلن مطرح و مواردی به توافق طرفین رسید و مقرر گردید موارد مد نظر پس از طی مراحل اداری و قانونی از سوی طرفین با حضور ریاست محترم دانشگاه صنعتی کلن در ایران به مرحله اجرا و امضاء تفاهم نامه منجر گردد. 
حاضرین در جلسه: آقایان دکتر قاضی مغربی، پروفسور رنجبر، مهندس شیخ عطار، دکتر رهنمائیان، پروفسور اولریش، پروفسور هرزیگ، دکتر ابراهیم زاده، لوماچ، تورنوالد، فراهانی، گودرزی و خانم اسلامی
4- ساعت 15 تا 18 جلسه در مرکز دیداکتیک دانشگاه دولتی کلن – این نشست پیرو مکاتبات قبلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری با مرکز دیداکتیک دانشگاه دولتی کلن در خصوص بازآموزی استادان دانشگاه به منظور بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و تاسیس مرکز دیداکتیک ایران در محل واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری انجام و مقرر گردید استادان مرکز دیداکتیک آلمان مستندات و شواهد قابل استناد مینی بر مثمر ثمر بودن این  آموزش‌ها بر روی استادان ایرانی ارائه نمایند.  
حاضرین در جلسه: آقایان دکتر قاضی مغربی، دکتر ابراهیم زاده، تورنوالد، فراهانی، پروفسور استفان کاردوک و خانم پروفسور بیر گیت‌وبر

روز سوم: چهارشنبه 2 اکتبر 2019(10 مهرماه 1398)
1- ساعت 9 تا 12: جلسه نهایی پیش نویس قرارداد با KLB – در این نشست قراداد نهایی با امضاء و تصویب سه مدل آموزش و تربیت تکنسین حرفه‌ای به سرانجام رسید، این سه مدل عبارتند از:
1-1)    تربیت تکنسین حرفه‌ای در KLB (صدور گواهی فارغ‌التحصیلی با امضاء و تایید دانشگاه آزاد اسلامی و KLB به صورت مجزا) و معرفی دانشجویان به شرکت‌ها و نمایندگی موسسات آلمانی در ایران جهت اشتغال.
1-2)    تربیت دانشجویان در ایران و اعزام دانشجویان در پایان تحصیل جهت گذراندن دوره شش ماهه در KLB آلمان.
1-3)     آموزش دانشجویان در KLB در ایران (در محل واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری)   
در ضمن آقای تورنوالد به عنوان نماینده طرف آلمانی جهت پیگیری و ارائه گزارش به طرف ایرانی به منظور آموزش زبان آلمانی به صورت حضوری و از راه دور مشخص گردید. در همین راستا مقرر شد قسمتی از ساختمان دربند جهت راه‌اندازی مرکز آموزش زبان آلمانی توسط دانشگاه آلمانی اختصاص یابد. 
حاضرین در جلسه: آقایان دکتر قاضی مغربی، پروفسور اولریش، دکتر ابراهیم زاده، لوماچ، تورنوالد، فراهانی، گودرزی و خانم اسلامی
در پایان بازدیدی از کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی KLB توسط هیات ایرانی صورت گرفت.
 


نظر شما :